ઘુવડ

સપ્ટેમ્બર 23, 2018

owl

       હિકડ઼ો નર રા રસ્તે મોજસે હલ્યો વ્યોતે તેંકે પ્વાનું અચી હિકડ઼ે બાઇકવારો હડફિટમેં ગિની ભજી છુટો ઉ વિચાડ઼ો ધરધસે કિરાંજધે પટતે પ્યોવો તાં બ્યો બાઇકવારો અચી ઇનજી વિડીઓ ઉતારેજી શરૂઆત કેં તાં ત મનુભાજો છકડો અચી ઊભો ને ઉનકે કોલર મિંજા જલે બુસટ ઠકા કરીંધે મનુભા ચ્યાં

‘ભેસા ભેસરમા હિનકે મધધ કરેજી ભધલી ફિલમ ઉતારિધે તોકે સરમ નતી અચે ઇન્સાન અંઇયે ક જીવાવર?’ Read the rest of this entry »

Advertisements

લખમી (૩)

સપ્ટેમ્બર 15, 2018

લક્ષ્મી

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

       અંજલી ફોન તે પિંઢજી મા સે ગચ વાર ગાલિયું કેં તાં સુધી હાફિસતે વિઞણ નિકરેલ અક્ષય પ્વા સુસિલા વિઇ ને બાઇક ચાલુ કંધે અક્ષયકે હરે કરે ચેં

‘અંજુકે કોઠેને ચેક કરાય અચ ક આચિંધલજી જાત કિઇ આય..?’

‘કો ઇ જાણીને તોકે કુર કેણું આય..?’મુરકીને અક્ષય પુછે Read the rest of this entry »

લખમી (૨)

સપ્ટેમ્બર 11, 2018

લક્ષ્મી

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

 ‘તું અકીજા વિયાં કડે કારાય..’

‘ત્રે વરે થ્યા’

 ‘ત બાલ ગોપાલ..?’

‘ના અઞા માલકજી મેર નાય થિઇ’ચિઇ સુસિલા મુરકઇ

‘ત્રે વરે થ્યા છોરો નકાં છૈયો ભારી ચોવાજે..’ Read the rest of this entry »

ફોફિલો

સપ્ટેમ્બર 6, 2018

bubble

 

જીયણ તોજો આય, હિકડ઼ો પાણીજો ફોફિલો

સની સિરી જ મોતજી, છબધી ફૂટેતો ફોફિલો

અસોસાર સુમ સમાણા, મિલી વેંધા જીયણમેં

Read the rest of this entry »

લખમી

ઓગસ્ટ 31, 2018

લક્ષ્મી

સુસીલા અક્ષયજે ઓયડ઼ેમેં આવઇ તડેં ઇ પિંઢજે લેપટોપતે કીંક લખાણ કરેમેં પ્યો વો માકે પિંઢજે ઓયડ઼ેમેં અચલ ડિસી લેપટોપ પર્યા રખી પુછે

‘હાં બોલ મા કીં કમ વો?’

‘હા હાણે કમાઇંધે પુતર જા લગન કરા લા કન્યાજી ગોત કઇ ખપે’સુસીલા અક્ષય વટ વિઇ ઇનજી પુઠતે હથ ફેરીંધે ચેં

‘મુંજે લગનજી તોકે હેવરથી ચટપટી કીં લગી વિઇ આય હી નોકરી મિલઇ તેંકે અઞા છ મેણા પ નાય થ્યા.’અક્ષય ગાલ ટારીંધે ચેં

Read the rest of this entry »

ભેણબાઇ

ઓગસ્ટ 27, 2018

child-817369__340

કીં પ વઙ વિગર રુવારે ઇ ત મુંજી ભેણબાઇ

બખમેં ગિની પો ખિલાય ઇ ત મુંજી ભેણબાઇ

ભાભ પિંઢજો ખાઇને મુંજે કે પ પિઇ નેર્યા કરે

Read the rest of this entry »

બેઠક

ઓગસ્ટ 22, 2018

lady

       કંકુમા બસજી લેનમેં ઊભા વા.બસ આવઇ ત કંઢકટર જરા નિણાંઇવારો વો ઇતરે બે પેસીંગરકે રોકે ચે

‘હિક્યાર ડૂસીમાકે ચડે લા ડયો’

‘ભગવાન તોજો ભલો કરે પુતર’ Read the rest of this entry »

મુસીભત થીએ

ઓગસ્ટ 17, 2018

chup 3

હોડી પાણી વિગર નં તરે ગાલ સચ્ચી

પાણી હોડીમેં જડેં ભરજે મુસીભત થીએ

આને વિણ કિત કીં નં વરે ગાલ સચ્ચી

Read the rest of this entry »

મનસુભો

ઓગસ્ટ 8, 2018

baloon

           પુતરે કે ભણાય લા પેણાય ઠરી ઠામ કેણ મરણ મૂડી વાવરે ખુંવાર ને ઘરભંગ થેલ ને ઘરવારીજે વિજોગમેં ઝુરાપેજે કારણ વિછાણ વસ થેલ પે મુરારજીકે હાણે ડોસલેજે આ્સરમમેં છડે હી ધૂધૂભાછ ભેણી વિકણી સરખા ભાગે આના વિરાય ગિનેજો મનસુભો ઇનજા ત્રે પુતર જતીન માધવ ને રાઘવ કંધાવા તિડાં મુરારજીજે ઓયડ઼ે મિંજા મોરારજીજો સડ સુણાણો

‘જતીન પુતર જરા હિડાં અચતા’

‘હી ડોસલ સુખે વેણ પ નંઇ ડે’એડ઼ો ભિભડાટ કંધે ‘એ અચાંતો અધા’ચોંધે મોરારજીજે વિછણ વટ આયો

‘હાં ચો કુરો કમ વો?’

Read the rest of this entry »

સરવણ કાવડિયો (૩)

ઓગસ્ટ 1, 2018

shravan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘પુરી ગાલ સુણે વિગર મરજી પે એડ઼ી અટકણું મ કર્યો..’જરા છિટકીને રમાકાંત છિટકીને બોંય ડિયાં નેરેને ચેં

‘………….’ વનરાજ ને વિણા હિકડ઼ે બેં સામે નેરેને હાણે ચુપ રે મેંજ માલ આય એડ઼ો નિક્કી ક્યોં

Read the rest of this entry »