“પરિચય”

“પરિચય”

 કચ્છીપ્રેમી મુજા અજીજ, ભાવર ને ભેનરૂં

                છેલ્લો એકાંધો વરે થ્યો મુંજે મન મેં હિકડ઼ી ગાલ હુર્યા કેંતે ક,મિડ઼ે પંઢજી ભાસામેં  બ્લોગ  ભનાઇયેંતા  (ગુજરાતી મુંજી ભાષા ન હુંધે છતાં  ગુજરાતી મેં મું પણ http://dhufari.wordpress.com “ધુફારી” નાં જો બ્લોગ ભનાયો આય) ત કચ્છીમેં પાંજો બ્લોગ ભનાયું ત કીં?

             ગયે ડિસેમ્બરમેં જડ઼ે આંઉ કચ્છ આયોસે તડ઼ે મુંજે મનજી ગાલ મું વડીલશ્રી વૃજ ગજકંધકે ને માઇતર તેજપાલ ધારસી“કવિ તેજ”કે રૂભરૂ મિલી ને કૈ. ભા.જયંતિલાલ જોશી “શબાબ.” ભા,નારાયણ જોશી “કારાયલ” ને  ભા.પ્રભાશંકર ફડકે કે  ફોનસે  જાણ કૈ. ગુજરાતીમેં  બ્લોગ  અંઇ  ઇતરે  ઇન્ટરનેટ તે મિણીકે ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચે લાય મિલે..    

       પાંજા કચ્છી સાહિત્યકાર ને કવિ કીં હટી માગ ડિંયે  ઇં નંઇ.  હાણે  હિન  ગાલજી  ખલકકે ખબર તડે પે  જડે ઇ  ઇન્ટરનેટ તે વાંચે લાય મિલે. ઇતરે કચ્છીભાસાજો  હિક્ડ઼ો બ્લોગ ભનાયું  જેમે  જીકીં પ લખાણ થીએ ઇ કચ્છીમેં જ વે ઇનમેં જીકીં પ રચનાંઉ પધરી થીએ ઇ પ  કચ્છીમેં જ લખેલી  વેં ત હી ગાલ સુણી મિણી ખીંકારે ને ચ્યોં ક ગાલ કીં ખોટી નાય.

              હાલ ઘડી ત વડીલશ્રી વૃજ ગજકંધ. માઇતર કવિ તેજ, કવિ કારાયલ ને મુરબ્બી પ્રભાશંકર ફડકે વટા જકી પંઢજી પધરી થેલ કચ્છીમેં લખલ સાહિત્યજી ચોપડિયું હુભસે ડિનો અયોં તેં મંજાનું રચનાઉ ગોતે ગોતેને બ્લોગ ચાલુ કરીધોંસે.થોડીક મધધ  વડીલશ્રી વૃજ ગજકંધ કચ્છીમેં હર ત્રીં મેણે જિકો ચોપડી “ચીંગાર” પધરી કરીએતા તે મિંજા પણ સાહિત્ય મિલી રોંધો.

                         પાંજે હિન કચ્છી બ્લોગજો નાં આય “કચ્છીજો મજુસ”  અઇ જ સાહિત્યકાર આયો ને કચ્છીમેં (ગુજરાતી ન કારણ હી કચ્છીજો બ્લોગ આય) કોય પણ રચના લખીને મુકે  www.dhufari@gmail.com તે ઇ-મેઇલ  કંધા ત નેરે તપાસે ને જડે વારો અચિંધો તડે કચ્છીજે હિન મજુસમેં પધરી કંધોસે. કચ્છીજો મજુસ અંઇ ઉપટીંધા ત ઇનમેં કસમ કસમજી જણસું મલનિયું.પોય આંકે કિઇ જણસ પસંધ આવઇ ઇ પણ મુંકે લખેજો મ ભુલજા.ભાકી જજો ત કુરો ચાં કવિ”તેજ”જી ભાસામેં ચાં ત

“માણેઓ ત મિંજ પિઇં માણે ગિનો ‘તેજ’

નકા કીં સાંયર વટ લેરીયેંજા લેખા ન વેં”

-કચ્છીમાડુજા જય માતાજી

 

Advertisements

2 Responses to ““પરિચય””

 1. vkvora, Atheist, Rationalist Says:

  હ્યન કચ્છી એં જ બ્લોગ કે નેરે શેર લોહી વધ્યો આય.

  સારી શરુઆત આય.

  મુંકે પેલી કોમેન્ટ લખે જો મોકો મ્યલ્યો આય એતરે લોહી વધે ઈ સ્વાભાવીક આય.

  વીકેવોરા.

  • dhufari Says:

   ભા,વોરા કચ્છી બ્લોગમેં આંજો સ્વાગત આય.અઇ સુંઞણધા વો એડ઼ે પાંજે કચ્છીપ્રેમી સુધી હન બ્લોગજા સમાચાર પુજાઇજા ભલે જયમાતાજી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: