“સાલ મુભારક”

“સાલ મુભારક”

              કચ્છજી સંસ્કૃતિ ઘણે જુની આય ભુલ ન થીધી વે ત વેદ કાળથી જેંકે સિંધુ સંસ્કૃતિ પણ ચે મેં અચેતી જેજોં વિસ્તાર ધોડ઼ાવીરાથી હડપ્પા અને મોંહે-જો-ડેરો (જુકો હેર પાકસ્તાનમેં આય) અધ કાસ્મીર સિંધ અને નીચે લોથલ (હેર ગુજરાતમેં આય) અન  સમેત કતરો વિસ્તરેલ વો ઇ નીચે નકશોમેં વતાયો આય.

             અજ ત હિંધુસ્તાનજા કતરા ટુકર થ્યા અંઞા થે જી તૈયારી થીએ તી મુકે ત લગેતો હન ધોરી ટોપી વારેજો હલે ત પંઢજે મત વસ્તાર જો અલગ રાજ ભનાયને વઇરે તાજ વગરજા રાજા. કડે હી કતર અટકધી ઇ ત આઇ આસાપરા કે ખબર.

               કડેક કચ્છ અલગ સતંતર રાજ વો ત્યારનું કચ્છી નયે વરેજી સરૂઆત અષાઢી બીજ જે મુભારક ડી જો મંઞેમેં અચેતી જુને વખતમેં ત નયે વરેજી ઉજવણી જુકો હુભ ને હિંયારીસે કરેમેં અચીંધી અજ કતરે કે જાધ આય? પાં ચોં અજ અસાઢી ચંધર આય ત ચોંધા હુંધો. અરે માડ઼ુએ કેં ચોં ત એડ઼ા સુમ પણ વેં તા સે ચેં થીઓ રાજી ને કયો નાચ.છડ્યો યાર બ્યો ત આંઉ કરો કરે સગા હન કચ્છીજે મજુસ મંજા જરા હથ ચડી આયો સે વાંચે સુણાયો ત હી કચ્છી બ્લોગ નેરીધલ ભાવર ને ભેંણે કે કચ્છીમાડ઼ુ ધુફારી જા સાલ મુભારક    

૧૨-૦૭-૨૦૧૦/ અસાઢી ચંધર ૨૦૬૬

 

Advertisements

2 Responses to ““સાલ મુભારક””

  1. Rupen patel Says:

    ધુફારીજી તમને અને સૌ કચ્છી ભાઈઓને નવું સાલ મુબારક

    http://rupen007.feedcluster.com/

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: