“મુડ઼સ તા લગેં તો”

“મુડ઼સ તા લગેં તો”

મુંછીયું  રખેતો  મુડ઼સ  તા  લગેં  તો;

કિનારે  તરેંતો  મુડ઼સ  તા  લગેં  તો !

ડસી  નબાયડી  કે  ધુબેંતો  પે  સામું;

અખીયું  કઢેતો  મુડ઼સ  તા  લગેં તો !

ધુસમણે નું પિટખાઇ ઊંની કે ઘર તંય;

છડેલાય વિઞે તો મુડ઼સ તા લગેં તો !

મુડ઼સ તા લડે રણ મિંજા ડેસ  ખાતર;

વિડ઼ે તૂં ખુડસિલા  મુડ઼સ તા લગેં તો !

ઇસારે  નું  સમજાય   બોડ઼ે  અગિયાં;

કુલાય  તું  કુછેંતો મુડ઼સ તા લગેં તો !

કને  મેં  બોટિયા  તું  ખોટા  કલાયત;

પેરી  ને  ફરેં  તો મુડ઼સ તા લગેં તો !

ફરે  તો  ચરે  તો  વસધ બાયડી જી;

કમાણી  પરેંતો  મુડ઼સ  તા લગેં તો !

દિપક શેઠિયા “ચિંતન”

(ચીંગાર અંક-૧ મંજા)

૦૧-૦૭-૨૦૧૦ 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: