“પિરોલિયું”

“પિરોલિયું”

(‘તેજ’-વાણી મંજા)

(૧)

ડંધ ધુબેં ડાડ઼ુ ધુબે વરી મથા ચડ઼ેતો સા;અખિયું થીં ઉપટ-ઢક જીવ નિંકરેજો ધ્રા,

તોય માડ઼ુ કરી વા વા ‘તેજ’–ધર્ધ મુંજે ધિલજા સુણી.

 (૨)

‘તેજ’ આઉં ભરેલી ઝેરસેં–તૉય કીં નાગણ નઇયાં;

જેંસે બધા નેહ તેંસેં  છે તઇ નિભાઇયાં,

ઇ તાં મેડ઼ાવેમેં મુઇયાં તડે મોં મુંજો કારો થેઓ.

 (૩)

હર વરેંજે વિચ અસીં અચોં કચ્છ;અચોં તૅર થૉડ઼ વિઞો તેર ગચ્ચ,

‘તેજ’ અસાંકે લજ અસીં- -પથિક પરડેસજા.

 (૪)

સીમ મિંજા સેરમેં મુંકે કોઠે આવઇ;પોય મુંકે  મારે વિધેં નિડ઼ી નપુટો ડઇ,

મુંસે હાજ થઇ ‘તેજ’પિઇ નારીજે પનારે.

 (૫)

રાંભડ઼ ઘણો સો-તે પ ન-તે ડિસાણું;નારિયેં વિચમેં નર તે કુટાણું.

 (૬)

ભલ-ભલેં મુછારજા નેણ મુંમે ખુતા;નર તાં રુગા નેણ હણેં નારી મું તેં ફિધા.

 ()

અસીં ધણી-ધણિઆણી-બ અસાં જાતે વફાદાર;મુંજો કમ હિરે-ફિરેજો;

મુંજો ધણી ચોકીધાર,ગરીભ-ક-સાહુકાર ‘તેજ’ ભરોસો અસાંતે રખેં.

 (૮)

હિકડ઼ા ઘાસેં વજે બેઆ વાસેં વજે;તેંકે પણ વજાઇંધલ પેઆ સાસેં વજે.

 (૯)

‘તેજ’ ચેં ડિઠી ન સુઇ મું ઇ કઇ લાડી;જુકો સાધુએંસે સઇં હલે સંસારિયેંસે આડી.

 (૧૦)

અઢઇ અખરી નિરાકારી,સગપણ  સંસ્કૃત વટ

‘તેજ’ ચેં કામલ નારી કચ્છજી,કુછે ગુજરાતણ ઘટ. 

 જભાભ

(૧) પેટીવાજો (૨) બીડ઼ી (૩) સુરખાબ–હંજ (૪) ઝાડ઼ુ (૫) ઢોલ (૬) ચોટલો (૭) તાડ઼ો-ચાવી (૮) ઢોલ- વાજા-માડ઼ુ (૯) ભગતી (૧૦) કચ્છી બોલી

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 Responses to ““પિરોલિયું””

 1. Jay Says:

  Peroliun vanchene saaro lago. Dhoniya bhar je Kachchhi Maaduen sudhi aein edi sundar kavita and peroliun pojayo ta enla kare gadeinj Aabhar.

  Nandha Lekh (vartaun) , Kutch je bare mein Kutchi mein articles pan site te lakho tah Kutchien ke vachene saaro lagdo ane ruchi pan vadhdhi.

  Jai Kutch!

  Jay

  • dhufari Says:

   ભા.જય

   માડ઼ુ કચ્છી વાંચે ને આં વારેજી પંઢજો મત ડીયે ત લખે વારેકે ચાનક ચડ઼ે સે પણ અની વટા નતો થીએ તેંજો કુરો કેણું?
   ભાકી હી ત મજુસ આય અન મંજા ત કઇક જણસું પઇ અઇ હરે હરે બારા નકરનીયું.માડ઼ુ પાણી નામીએ ત ઝાડ વધે ન ?
   કુરો ચોત?

 2. Jay Says:

  Dhufari Bha aanji gaal sachi aay , maaduen ke vache karene panjo mat ane panjha vichar prakat kya khapein tade aanke pan utsah vadhe.

  Munjhi site kutchimaadu.com teh munjho anubhav hi ryo aay ke jhin site jhoni ne popular thiye etle poy vachak pan harein harein panjo mat dela lagentah , enke thodo time lageto. Aein je kutchi sahitya ke Kachchhi maaduen sudhi pojayo mahatvajo kam kare rya ayo hi chaluj rakhja .

  Byo panjhe maaduen ke panji Matrubhasha and Kutch matrubhoomi la kare panji bhavna vadhare ji jarooriyat aay. Toy pan Kutchi Sahitya mein ruchi rakhdhalen ji pan ochh nay hi vaaramvar nerela male to.

  Amuk ohkha sabdhen jo meaning pan Lekh je end mein lakho tah vachakein ke puro samjhe mein ache

  Jai Kutch !

  Jay

  • dhufari Says:

   ભા.જય આંજો બ્લોગ નેર્યો અનમેં અઇ ત ભારી ક્યાં અયાં કચ્છીભાષા ડેવનાગરી અંગ્રેજી ગુજરાતી મણીં ભાસાએંજો ભેરસેર આય હી કચ્છી બ્લોગ ન ચોવાજે મુજા પે. બઇ ગાલ અઇ આંજા અભિપ્રાય મુકે મેઇલ સે હલાયા તેં કના મુજે બ્લોગજી રચના નીચે જ લખ્યાવાં ત બેં વાંચે વારે કે પણ જરા પાણી ચડે ખેર અઇ મુજે બ્લોગમેં રસ ડેખાડયા સે જ વડી ગાલ આય ભલે તડૅ જય માતાજી

 3. Jay Says:

  Dhufari Bha
  Aun munjhe blog te Kutchi ane English bo bhashayein jo upyog kariyanton enjo karan hi aay ke panje gadien kutchien ke je india je bar renta enike devnagari (Madhubha ne gadien Kutchi kavi Devnagari lipi mein pan lakhentah) ne gujarati lipi jo puro gyan nato hue.

  Muke edo lageto ke lipi koy pan hue jyan sudhi aein Kutchi bhasha ane sanskruti ke dhoniya bhar je kutchien sudhi pojay sagotah tyan sudhi hi saaro chova je .

  Aun anje blog te reply comment kyo ho , anke mail kien aayo hi muke khabar nay.

  Jai Kutch !
  Jay

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: