“સુણેલી ગાલ”

“સુણેલી ગાલ”

 આય   હેકાવો  અકોણું  ઇ  સુણેલી ગાલ  આય;

બંધકે   છોડ઼ાય   ખરણું   પે  સુણેલી  ગાલ  આય.

નેણજી ઉપટલ  બારીમ્યાં  ડઠો સુંઞજે અંધારકે;

એડ઼ે લિસે અંધાર સરણું પે  સુણેલી  ગાલ  આય.

ધૂળમેં ધબજેલ પુથી કુલા ઇ ખોલણીને વાંચણી?

જભાભ  પણ  તૈયાર કરણું પે સુણેલી ગાલ આય.

કોયપણ  જિત  વે  નતો  આંજે સાથમેં સંગાથમેં;

નાગો ડસી પંઢથી ધરજણું પે સુણેલી ગાલ આય.

ગાલજા  ચૂંથા   ‘ધુફારી’   નેરે   ક   ગેંનારે   કુલા?

પંઢજી નજરમેં રોજ મરણું પે સુણેલી ગાલ આય.

૦૨-૦૨-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: