‘વખત કુલા વિઞાઇએંતી?’

“વખત કુલા વિઞાઇએંતી?”

કરમ   બંધીએંતી  કુંડલી  તું,  ડેરેમેં  ડોગો  ઘુમાઇએંતી;

ડેરેમેં  ડોગો  ઘુમાઇએંતી  તું,  કેંકે  મૂરખ  મનાઇએંતી?

અછે  લિબાસેં  તું ફરે તું બગલી, કારા કમ લિકાઇએંતી;

ચુડેલ તૉજી પછીત ન્યાર તું,ધુનિયાકે કુલા ધુતાઇએતી?

અંધર  તૉજો  સાવ  સુઞું,  ને   બારા   ઘંટ   વજાઇએંતી;

ડખા   કરેને   ડેરેમેં   તું,   કિતરેંજા   મન    ડુખાઇએંતી?

અચેં મિંધરમેં  ભનીઠની તું,  બ્યેંકે  ભરમ  ભરમાઇએંતી;

ચામર  ખણીને  થૈ  થૈ નચેં, સે કેંતા મખિયું ઉડાઇએંતી?

કૂડ઼ ત  તૉજો  રોંધો  ન છાનું, ઠલો કીં ભુત ભુલાઇએંતી;

છિનાર  બ્યેંજા  છિધર ન્યારિયેં, તૉકે જ કીં વસારીએંતી?

ભગવાનજે ઘરમેં ધ્રિજે ન-તી, તું ઉતે પણ કૂડ઼ કુટાઇએંતીઃ

ભલો   ન   થીંધો   ભવમેં  તૉજો, સંખણી કેંકે સિખાઇએંતી?

ધરમ  તૉજો   સંભાર ‘તેજ’ ચેં,   ખરની   હુંઇ  ખિલાઇએંતી;

ધોંખા  કર  કીં   ધિલમેં   ધુતારી,  વખત  કુલા  વિઞાઇએંતી?

-કવિ ‘તેજ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: