“ધરવાજો…”

“ધરવાજો…”                                            

                                                                                                                                                              -પ્રભુલાલ ટાટારીઆ “ધુફારી”

         રા’બાવાજે વખતજી ગાલ આય.સજે હિન્ધુસ્તાન મથે ગોરેજો રાજ વો.અતરે કચ્છ કીં બાકી રે?હકડ઼ો ગોરો અમલધાર રા’બાવાકે મલે લાય આયો ને પોય ગાડીમેં વઠો  તડે રાજમહેલજો બુઢ્ઢો ચોકીધાર વો તેકેં ચેં

“હે!સટ ધ ડોર” (એઇ! ધરવાજો બંધ કર)

                           ચોકીધાર અનજી ગાલ ગેનારે ન ને ઉડાનું ઉથ્યો પણ ન.રા’બાવા હકડ઼ે હજુરીએ કે હલાયોં ઉ ધરવાજો બંધ કેં. હેડ઼ો બ ખણ વખત થ્યો અતરે રા’બાવા ઉનકે પુછ્યો

“અધા! ઉ ગોરો ચેતો ધરવાજો બંધ કર સે અઇ કો નતા કયો?”

“રા’બાવા ઇ પંઢજી બોલી બોલેતો કો કચ્છી નતો કુછે જેની કચ્છીમેં ચોંધો તડે ભંધ કંધો સે. પાં અનીજી બોલી બોલો ત ઇ પાંજી કલાય ન બોલે???”

“પણ અધા અનકે પાંજી બોલી નતી અચે”

“ત સખી ગને ન”

            રા’બાવાજી ત સુડી વચ સુપારી જેડ઼ી હાલત થઇ ગોરેકે નારાજ ન કરાજે ને હન બુઢ્ઢે ચોકીધાર કે કીં ચોવાજે ન ઇ અનીજી બાવાનીજો માનિતો માડ઼ુ વો કેણું કૂરો????

            હકડ઼ો ડી સવારજો અનીજો સેકેટરી બેન્કજા કાગરિઆ ખણી આયો.રા’બાવાજી સઇયું ગની ને કાગરિઆ પંઢજે માડ઼ુકે ડીંધે ઇન્ગ્લિસમેં ચ્યો

“ધેર ઇસ અ બેન્કર ચેપ હેન્ડઓવર ટુ હીમ”(ઉડાં બેન્કજો માડ઼ુ વઠો આય તેંકે ડઇ અચ) 

 રા’બાવા હી સુણી વ્યા સેકેટરીકે બોલાયને પુછ્યાં

“આંજે માડ઼ુકે અઇ કુરો ચ્યાં?”

“ઇજ બાવા નીચે બેન્કજો માડ઼ુ વઠો આય તેંકે હી કાગરિઆ ડઇ અચ”

“અઇ કચ્છીમેં ન ચ્યાં વાં”

“ના મું ઇન્ગ્લિસમેં ચ્યો ઇ કચ્છી સમજે નતો અતરે”

“કુરો ચ્યાં ઇન્ગ્લિસમેં???”

“ધેર ઇસ અ બેન્કર ચેપ હેન્ડઓવર ટુ હીમ”

“ભલે અઇ વઞો….”

“કો બાવા મુંજી કીં ભુલ ક બે-અદબી થઈવે ત માફ કયો”પંઢજી ટુપી ઉતારે બ હથ વચ જલે રા’બાવા કે પગે લગે લાય નમધે ચેં

“અરે…અરે…એડ઼ો કીં નાય થ્યો અઇ બે ફિકર વઞો”

થોડા ડી ગજર્યા ત પાછો ઉ ગોરો અમલધાર આયો જડે વ્યો તડે રા’બાવા અનકે ચ્યોં

“સર! જસ્ટ ટેલ હીમ ધેર વોઝ અ બેન્કર”(સાહેબ! અઇ અનકે ચોજા ક ઉડાં વો હકડ઼ો બેન્ક વારો)

“વ્હાય???”(કુલાય???)

“ઈટ્સ વિલ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ વીથ ધેટ ગાર્ડ”(ઇ આંજો ઉન ચોકીધારસે જુકો વાંધો આય તેંજો ઉપાય આય)  ગોરો ત રાજી થીંધો વ્યો ને ધરવાજો ખોલે ને ગાડી મેં વઇ રડ઼ વધે ને ચેં

“હે! ધેર વોઝ અ બેન્કર”(ઉડાં વો હકડ઼ો બેન્ક વારો)

 ચોકીધાર સમજ્યો ‘ધરવાજો બંધ કર’ ત મુરકી કરેને ઉઠ્યો ને બાયણો બંધ કંધે ચેં

“હાં હાણે અચીવેં ન ઠેકાણેં???”

 

    

Advertisements

3 Responses to ““ધરવાજો…””

 1. Jay Says:

  Vachene khelejo achej edo lekh .

  • dhufari Says:

   ભા.જય

   કચ્છીજો મજુસ ખોલ્યા સે ઘણે આય. અઇ લખ્યા અયાં ક *વાચેને ખલેજો અચેજ એડ઼ો લેખ *ઇં ન ચોવાજે વાંચેને ખિલ અચે એડ઼ો લેખ ચોવાજે વાંધો નાય અઇ અતરો ત લખ્યા.માડ઼ુ કચ્છીજો મજુસ ખોલીએં તા અનીજે મન મેં લગેતો ઇ ઠસી વ્યો આય ક કોમેન્ટ કચ્છીમેં જ લખઇ ખપે ભા એડ઼ો નાય કોમેન્ટ કચ્છીમેં ગુજરાતીમેં હિન્દીમેં ક અંગ્રેચી પણ લખો ઇ વડો મુધ્ધો આય ત મજુસ મંજા અગિયા વેંધે ઘણે જણસું હથ અચિનિયું ભલે જય માતાજી

 2. dhufari Says:

  ભા.જય

  ‘ધરવાજો’ વાંચે ને ખિલ આવઇ ત હૈયો લકહલ સર્થક થ્યો લેખાજે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: