“થધો કોસો”

“થધો કોસો”

છડી ઝંઝટ ધુનિયાજી નિભાયુંતા થધો કોસો;

અસીં હરહાલમેં રઇને વડાયુંતા થધો કોસો.

જુકો વે ભાગમેં સે પાગમેં નિક્કી અચી પોંધો;

મરોંતા ઇ ચિઇને પાં વતાયુંતા થધો કોસો.

અસાંજો ધર્ધ ધિલધારી ભનીને થિઇ ધવા વ્યોને;

છતાં આંજે જ ચે ઓસડ઼ લગાયુંતા થધો કોસો.

રખી મનજો ખુલો મિંધર લગાયો નેણલો આંસે;

ગજાસંપત જીગરજંતર વજાયુંતા થધો કોસો.

ડિનું આય નોંતરો જાની! પસણજી આસમેં આંકે;

જીગરજો માંઢવો ઇતરે સજાયુંતા થધો કોસો.

મિલેતો સંગ ધોસ્તેંજો જમેતો રંગ મસ્તીજો;

ગજભ જો રંગ મેફિલકે લગાયુંતા થધો કોસો.

વરાકા ઝૂલ્ફજા આંજી વદર ઘેરેલ કર અભમેં;

ડસીમન મોરલો “ગજકંધ” કુછાયુંતા થધો કોસો.

(લેખકજી ચોપડી “મંધિયાણી” મંજા)

૦૨-૧૧-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: