સાલ મુભારક

“ડિયારી મુભારક”

         અજ ધુક્કો આય ન ડંઇમેં ન ખીરમેં બોંય પગ બીં કોરા રખી વચ્ચમેં ઊભો આય એડ઼ે હુડ઼્ધુખિયે ડીં ડિયારીજા વાસી ને નયે વરેજી ભા ભેનરેં કે આગોતરી મુભારકબાધી ને વડીલેકે માઇતરે કે હન કચ્છીમાડ઼ુજા રામ રામ/પેંણામ

 “સાલ મુભારક”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: