“ગઝલ”

“ગઝલ”

ઉખડ઼ીને મુરસોતા વસ-વચમેં ઢરી પ્યા;

રેઆ જાડ઼ ઉ અડ઼ીખમ ટાણેં જુકો લરી પ્યા.

જેંમેં જિજા લડા વા,કંધા મથે બુડા વા;

થોડ઼ા ભરેલા મછુઆ મઝધાર કે તરીવ્યા.

પાયણ સુતા વા ડુંગર,સોણેં ડિઠાં સમૂંધર;

ગંગામેં રુડધે વુડ઼્ધે કકરી ભની ગરી વ્યા.

વગડ઼ાઉ ફુલ હુવાસીં,પિંઢમેં જ મસ્ત રેઆસીં;

થીંધે સિભૂ ખિલી વ્યા,સાંજી ઢરઇ ખરી પ્યા.

કેડી ખબર ક બાયણાં હૂંધા કુલા મિંજાનું;

ન્યારી કરી પર્યાનું પાછા અસીં વરી વ્યા.

હીં પિંઢ પંજ તતવજો,નેંખા’તિમિર’ઇનીનૂં;

કેની ભલા વા જનમ્યા,કેની ભલા મરી વ્યા?

 -રવિ પેથાણી’તિમિર’

(કચ્છમિત્ર દિપોત્સવી-૨૦૧૦ મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: