“વસેતો”

“વસેતો”

 ડિસો,પ્યાર ઇનજો કડેં,કીં વસેતો;

સુકી ભોમતેં કર મિઠો મીં વસેતો.

 ગજણ,વિજ કડ઼ાકે છુટી કેધ અભજી;

છડીને વડરજી ગુલામીં વસેતો.

કિતે હેકધારો,કિતે ચાર છંઢા;

વસણ ડે વડરકે ભલે જીં વસેતો.

 કડેં કંધ નીચે કરીને ફિરે ને;

કડેં ઘેર વનમેં ભની સીં વસેતો.

 પશુડ઼ા,પખીડ઼ા ને મુરકેતાં માડ઼ુ;

ખિલેતી ધરા ઇનજો જાની વસેતો.

ભલે ‘પુષ્પ’આખર સિકાઇ-સિકાઇ;

વસેતો તડેં યાર નામી વસેતો.

 પબુ ગઢવી ‘પુષ્પ’

(કચ્છમિત્ર દિવાળી અંક ૨૦૧૦ મંજા)

Advertisements

One Response to ““વસેતો””

  1. dhavalrajgeera Says:

    ડિસો,પ્યાર ઇનજો કડેં,કીં વસેતો;
    સુકી ભોમતેં કર મિઠો મીં વસેતો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: