“ખાજ વિઠો પિનીને”

“ખાજ વિઠો પિનીંને”

ભ્રામણ અગસ્તમુની મુજે પેકે પી વ્યો નેઃ
ભૃગુ મારે લત મુંજે ભાયડ઼ે કે વિઞીને!

હીંયે મિંજ રખે મુંજી હાડવેરી સારધાકે;
ડોસ તોજા વતાઇયાં અઞા કિતરા ગણીને!

આસન અમુલ મુંજો કમલજો ફુલ તું તા;
શંકર તે ચડાઇયેં રોજ ખણીં ખણીંને;

ભ્રામણ!તું ભુછડ઼ાઇ ઓછી મુંસે નાંય કે ત;
લિખમી ચેં શ્રાપ ડીયાં ખાજ વિઠો પિનીને.

-દયારામ સિ.નાકર ‘મંગલ’
(ચીંગાર અંક-૮ મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: