ધાબેલી (લોક્ગીત)

“ધાબેલી”

(રાગઃગજીયો મુંજો જોર ઝલાણો….)

ધાબેલી ત ખલક્મેં ખેલે,ધાબેલી ત ખલકમેં ખેલે;

ઇ ધાબેલી જી માયા,ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

             ભટાસા રૂપારા બાફે,ભટાસા રૂપારા બાફે;

             છલ અનજી લાઇયા,ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

ભટાસા સમારે કરે,ભટાસા સમારે કરે;

કણાઇયોં ચડ઼ાઇયા, ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

             તેલ મઠેસે વઘારે,તેલ મઠેસે વઘારે;

             મસાલો ઠલાઇયા, ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

લસણજી લાલ ચટણી,લસણજી લાલ ચટણી

બઇ મિઠી પણ ભનાઇંયા,ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

             પાઉંજા બ ભાગ કરે,પાઉંજા બ ભાગ કરે

             તેમેં મસાલો ભરાઇયા,ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

લાલ મિઠી ચટણી છંઢે,લાલ મિઠી ચટણી છંઢે

ઇત “ધુફારી” ગરાઇયાં,ભેણ ધાબેલી ભનાઇયાં

૩૦-૧૨-૨૦૧૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: