ભગવાનજો ભેટો

“ભગવાનજો ભેટો”

      હકડ઼ે નંઢે ટાબરકે ભગવાનકે મલેલાય વંઞે જો વિચાર આયો.અનકે અતરી ખબર ભગવાન ગણે છેટે રેતો અતરે અન પંઢજી પેટી તૈયાર કેં.અનમેં ભટાસેજી કતરીજી વડી થેલી ને છ બાકસ જ્યુસજા ખય ને ઇ ત નકરી પ્યો.
         થોડો છેટે વ્યો ત હકડ઼ે ભગિચેમેં હક્ડ઼ી ડુસી હકડ઼ે ભાંકડ઼ેતે વઠી વઇ બાજુમેં બાબીડા ચુંણ્યા તે તેંકે ન્યારીધી વઇ.ટાબર ઉન ડુસીજી બાજુમેં વઇને પંધજી પેટી ખોલે ને ઉન મંજા જ્યુસજો હકડ઼ો ડબ્બો કઢી પીણ વ્યો તડે અનજી નજર ડુસી કોરા વઇ અનકે લગો ક ડુસી ભુખઇ આય અતરે અન ભટાસેજી કતરી અનકે ડને ડુસી રાજી થઇને ગની ગડ઼ે ને અન સામે મુરકઇ.     
     ટબારકે ડુસીજો મુરકણો અતરો ધજ લગો ક બઇયાર નેરણ અન ડુસીકે જ્યુસજો ડબ્બો ડને.ડુસી પાછી અન સામે મુરકઇ.ટાબર ત રાજીજો રેડ થઇ’ર્યો.પોય બોય જેણા સજી પછાડ઼ ભટાતેજી કતરી ખાધો ને હેકડ઼ે બેં સામે મુરક્યા પણ બીં મંજા કોય હકડ઼ો અખર ન કુછ્યો.
        જડે ત્રસંજા ટાણો થ્યો તડે ટાબરકે થ્યો ઇ થકી’ર્યો આય,અતરે ઘરે વંઞે લાય ઊભો થ્યો,અઞા ત અન બ ચર પગ ભરેં હુને ને ઇ પાછો વર્યો ને સટ કઢી ડુસી વટ પુજી ડુસીકે બખ વધે ત ડુસી હવરજો જ્જેરો મુરકઇ.
            થોડી વાર રઇને ટાબર પંઢજે ઘરજો બાયણ ખોલેં ત અનજી મા અનજે મોં જો રાજીપો ડસી અન ટાબર કે પુછે 
”અજ એડ઼ો સે કુરો કમ કે ક તોકે હેડો મડ઼ે રાજીપો થ્યો આય?”
“અજ બપોરજો આઉં ભગવાન ભેરી માની ખાધી”ટાબર જભાભ ડને
“તોકે ખબર આય? મું કડે નાય ડઠો અતરો અનજો મુરકણું ધજ વો” અનજી મા કીં પણ સમજે તેનું મોંધ ટાબર ચેં
            હન ડિંયા ડુસી ઘરે પુગી તડેં અનજે મોં તે હતરી મડ઼ે સાંતી ડસી ડુસીજો પુતર કે નવાઇ લગી અતરે પુછે     ”મા,અજ એડ઼ો સે કુરો થ્યો ક તો કે હેડો મડ઼ે રાજીપો થ્યો આય?”
“અજ આઉં ભતાસેજી કતરી ભગિચેમેં ભગવાન ભેરી ખાધી” ડુસીજો પુતર કીં સમજે કરે તેનું મોંધ ડુસી ચે”તોકે ખબર આય?ઇ ત મું ધાર્યો વો અન કરતાં ત ગચ નંઢો વો”
           પાં ઘણે વખત કેંકે છબેજી શક્તિ,ખુલ્લે મનજી ખિલ,બ મિઠા વેંણ,પાંજી ગાલ સુણધલ કન,પ્રમાણિક મત અને સની સંભાર જે કમકે પાંજે ગજસે માપે ને અનજો અણસઠો બંધિયુંતા સે ખોટો વે તો જુકો પાંજી આજુબાજુજે જીયણકે ભધલાય વજે.માડ઼ુ પાંજે જીયણમેં કોય કારણસર કોય મુંધમેં કે સજી જમાર કે બથોડા ભરે લાય અચેતાં 
(સાભારઃસુજીતજી ગાલિયે મથા) ૦૭-૦૨-૨૦૧૧

Advertisements

2 Responses to “ભગવાનજો ભેટો”

 1. praheladprajapati Says:

  સરસ , સુંદર ,
  કચ્છી ભાષામો ઓળખ કરાવી

  • dhufari Says:

   શ્રી પ્રહ્‍લાદભાઇ
   આ લેખ મને યાહુ મેઇલ પર અંગ્રેજીમાં આવેલ તેનું કચ્છી ભાષાંતર છે તમને ગમ્યું જાણી આનંદ થયો
   અસ્તુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: