“અખજા આંસું”

“અખજા આસું”

Posted on October 12, 2008 by dhufari | સંપાદન કરો

“અખજા આસું”

કલૈયો કુંવર જેડો,નર જરા પ્રેમ ઘેલો,લગન લખણાં,ફેરા ચાર ફરી પાર થ્યો;
નપ્પટ ન કમ કરે,ચુલતે ચક્કર ફરે,ડસીને આચાર માડી કન ઝલે બાર કયો.
કુડ મેં વઞીંને વઇ વાયલો ખણીને હથ,ખટલીજે ભધલેમેં ખટલો ભનાય પ્યો;
ચિત્ત નતો ચોટે કડાં મનમેં માશુક રમે,ડુખે પાપે પંઢજા ડીં વઠો ઉલાય પ્યો.
પંઢમેં મગન ચડી ચક્કર વિચાર જે,પગ મથાં ચોરસીસે ખાસો છોતો ધાર ક્યો;
સટ કઢી નર ભગો અંગણ વટાંણો જડે, ઘરવારી રૂંધી ડઠે અનકે વિચાર થ્યો.
પગ મેંથી વોંધો રાણો રત ડસી ઘરવારી,રડ વધેં વોય માડી સુર ઇ ભેંકાર થ્યો;
ઘર મંજા માડી અચી તેલ-પાણી ઘટે કરે,પટી બધે પગતેં ત ઘામેં કીંક ઠાર થ્યો.
માડી કીંક પુછે મોર નર વજી રડ ચેતો,નોંકે ઐ રૂરાયાં કુલા કુરો ઇ આજાર થ્યો;
નોંને સસ મુરક્યા ને નોં વઞીં રસોડે લકી,સીંયા વીંયા નર તડે ભ્રમસે ભેજાર થ્યો.
ચેં”ધુફારી” ફઠ તોકે લજ ન શરમ આવઇ,ઘાલાવેલી ગાલ કંધે તોકે ન વિચાર થ્યો?
ડુંગરી સુધારે તેંસે અખીયે મેં આસું આયા, સુણી નર શિયાળે જીં પુછ વિજી બાર થ્યો. 

૦૧/૦૩/૧૯૮૭

Advertisements

2 Responses to ““અખજા આંસું””

  1. P. K. Davda Says:

    મજા અચી વઈ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: