પારકી સપરી

“પારકી સપરી”

પારકી સપરી સદા સૌકે ગમેઃ
ને વરી પાછી સદા મનમેં ભમે.
રૂપજો ધરિયા ડસી ઇનમેં બુડે;
વારકે વનરા ચઇ ઇનમેં ભમે.
હર હુકમ સામે સદા હાજર રઇ;
મુસિભતજા બથોડા પ્યા ખમે.
કોય પણ વે રૂપ ભસ રાજી થીએ;
આડતી ઉતારે પુવા ઇનકે નમે.
હા “ધુફારી”કે રખો બાકાત અઇ;
ઇનજી જયા સદા ઇનકે ગમે. 

૨૭-૦૧-૨૦૧૧

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: