“જીવતર ઊ કાગરિયો”

“જીવતર ઊ કાગરિયો”

વાંચ્યું તોંય નતો વાંચાજે,  જીવતર ઊ કાગરિયો;
જીવતર બોય કિનારા લંગે, છિલ છિલ છિલ થીંધો ધરિયો.
ઇચ્છએંજા ઢિગલે ઢિગલા, મનમેં પાણ ઠલાયું;
કોઠી વે ત માપ કઢાયું ,આય ન અનજો તરિયો.
કૈક જમારું ખેડે ખયું, આય ન છેડો ઇનજો;
ફિરી ફિરીને થકે મુસાફર, સચરાચરજો ફરિયો.
ફૂંક ફૂંક મેં ફેર હિડાતાં, ફૂંક ફૂંક મેં ફેરા;
કોય ન જાણે કૅર થિયે તો, ફૂંક મિંજા વાંચડ઼િયો.
અખ મીંચેજી રાંધ રમે, હી સોણેજી નગરી મેં;
અખ ખોલે ત આયખો પૂરો, જમ લગે જાફરિયો.

-દક્ષા બી.સંઘવી      ૧૦/૦૩/૨૦૧૧

(કચ્છી મુખપત્ર ચીંગાર અંક-૩ મંજા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: