વાલો

“વાલો”

(રાગઃઠાકર મંધરમેં હુઇ થારી………)

 અંધારી આઠમજી રાત કારી,
ભેણ મેણે સરાણજી રાત કારી(૨)
ગોકુળમેં નંધ ઘરે વગી થારી… … … … . અંધારી
ખાંગા થઇ મેઘ વઠા ખાંડાધાર(૨)
ગજણ ગજેતી મથે વજ ચમકાર. … … ..અંધારી
ગોંયે જે થણ મંજા ત્રસક્યા ખીર(૨)
કારી કારી જમનાજા હરખ્યા નીર. … … .અંધારી
ફળફૂલ ડસધે ઉભર્યા અપાર(૨)
કોયલ કલોલ કરે મોર મલાર .. … … … અંધારી
હરખ્યા જશોડા ને રાજા નંધ(૨)
ગોપી ગોપાલમેં થ્યો આનંધ… … … …  અંધારી
ધરણીધરકે ધરણીધરે(૨)
વાલો પરગટ થ્યો અજ નંધ ઘરે … … .. અંધારી

Advertisements

One Response to “વાલો”

  1. kevin doru Says:

    Sundar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: