કુરો ગાલ

 “કુરો ગાલ”

(રાગઃતુમ્હે યાદ હોગા કભી હમ મિલેથે….)

કુરો ગાલ થઇને કેર કેં હી જાધુ;
કુરો થ્યો મુંજારો ને કુરો અઇ મુરાધુ… …કુરો ગાલ
વછેરા નજરજા કિડાં ફેરીએ તો;
આય ગોત કેંજી કેંકે નેરીએંતો(૨)…. … ..કુરો ગાલ
સુંઞ મંજાનું કેડા તોકે સડ સુજેતા;
ધોરે ડીં જો કેડા સોણલા લજેતા(૨)… … .કુરો ગાલ
કડેં તું ખલેંતો કડેં કખ થીએતો;
ધલાસા તું કેડા તોકે તું ડીએતો(૨)… … ..કુરો ગાલ
“ધુફારી” રખે તું ધીવાનો કરીને;
અંઞા પણ કુછીપો પાછો તું ફરીને(૨). … કુરો ગાલ

૨૬/૦૪/૧૯૯૭/ ૦૮/૦૧/૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: