કુલા?

“કુલા?”

પરેમ તું કેવે છતાં ટારે કુલા?;
ઝેર નફરતજો જટે હારે કુલા?.

કૈક વેરા સામ સામે હીં મલી;
વાટ વચમેં ખિલી ન્યારે કુલા?.

ભરમ તું પેધા કરેને લોક મેં;
મું જરા ઉ ગાલ કઇ ખારે કુલા?.

વાયધો કેવે છતાં અચણું ન વો;
વાટ નેરિંધો હડાં વ્યારે કુલા?.

ચાલ તોજી કીં ન હલધી મું વટે;
સૈ “ધુફારી” કેં તડે વારે કુલા?.

૦૯/૦૯/૧૯૯૯/૧૧.૧૨./૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: