વા વરે

“વા વરે”

વા વરે એડ઼ી જ પુઠ ડઇ સગો ત ડ્યો;
નકાં લગધો અભમાંથી અચી પટ પ્યો.


આંજે હથજી ગાલ વઇ સે ટાણે ન અંઇ ક્યોં
પોય મ ચોજા થીધલ વો સે જ અચી થ્યો.

ચોજા મ કરમ કચલી અન થકી જ થ્યો;
અભ તુટે કે અઘડ઼ી ડીણી એડ઼ો કડેં ન થ્યો.


બસર નરકે કડેં મ પુછજા હી ભલા કીં થ્યો;
“ધુફારી” ચેં ક આંકે નડધા અંઇ જ ભાભ ડ્યો.

૧૭/૦૪/૨૦૦૬/૧૭.૦૧.૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: