કાકુ નતો ખાય કીં

કાકુ  નતો ખાય કીં

ભાભુ ચેતીઃ ભેણ મૂંજો,કાકુડો ખાધે જો કૂડો;
કો જાણાં થીંધો જ કુરો? કાકુ નતો ખાય કીં

લિખ પેડ઼ો બરફી ને પિસતા ભધામ લિખ;
લિખ ડાર-ભાંત કડી,લિખ પીએ છાય કીં

લિખ પૂરી લિખ પાનું,લિખ લડુ મોનઠાર;
લિખ ખીર-ખન ખાય,લિખ ગિને ચાય કીં

લિખ લિખ કંધે લેખો,લખેં પુજે લાખાણી ચેં;
કાકુડ઼ો ફાટી પે કુરો ઇતરે મથા ખાય કીં

                       -દુલેરાય કારાણી

(કચ્છી કિસ્સા બાવની મિંજા)

Advertisements

2 Responses to “કાકુ નતો ખાય કીં”

  1. P.K.Davda Says:

    બહુ સરસ. કારાણી બાપાજી મડે કચ્છી રચના અજોડ અંઈ

    • dhufari Says:

      ભા દાવડા આંજી ગાલ સચી આય.કારાણી બાપા ગડાવાટ ભનાય વ્યા અઇ તેં કે પક્કી સડક ભનાય જી કોસીસ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: