ગુલામ ચોર

ગુલામ ચોર

(રાંધ પત્તેજી)

        હી રાંધ ચાર જેણા રમી સગે.પત્તેજી ધોલીમેં બાવન પત્તા વેંતા.ઇન મિંજા હકડ઼ો ફોલીજો ગોલો કઢી વિજેજો ભાંકીજા પત્તા સરખે ભાગે મિણીકે વિરાય છડેજા.(જ ચાર જેણા રમધા હુંધાં મિણીકે ૧૩ પત્તા અચિંધા હકડ઼ેકે ૧૨ પત્તા અચિંધા) પોય મિડ઼ે પંખેવારેજી પત્તા ખોલે રખે.જેંકે પેલા પત્તા મલ્યા વેં ઉ પિંઢજે ઉંધે હથ ડિયા જે રમધલ મિંજા હિકડ઼ો પત્તો તાણે ગિને,પોય પિંઢજે પત્તે મિંજા જોડી ભનાય ને પુડ઼મેં રખે પોય ઇન જ રીતે મડ઼ે પિંઢજે ઉંધે હથ કોરાજે રમધલ વટા પત્તો તાણે જોડી ભનાઇધા અચે.છેલ્લે જેજે હથમેં ગુલ્લેજો પત્તો રે ઇ ગુલામ ચોર.

-હીના ટાટારીઆ  

www.heenatataria@gmail.com

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: