મોરલી મધુરી

‘મોરલી મધુરી’

(રાગઃ કનૈયા તોરે મંદિરોમેં દીપ જલે…)
 
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે(૨);
વજે..
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.
 
સુરજી સુરતા એડ઼ી લગી વઇ,
નાદ ગગનમેં ગજે(૨);
ગજે..
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.
 
જોગી જટાડા ને સંત સૂફીનર,
નીત નીત તોકે ભજે(૨);
ભજે..
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.
 
તીરથ તીરથ ગોત થીએતી,
સમરથ કે તું લજે(૨)
લજે..
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.
 
હથ જોડે પોય ડાસ પરભુ ચે
મેર તું મું તે કજે(૨);
કજે..
મોહન તોજી મોરલી મધુરી વજે.
 
૩૧/૧૨/૧૯૯૭  

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: