કિડાં વેને?

maadoo

‘કિડાં વેને?’

હયાતીથી ભજી હાણે,ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

ગધારેજી ન તું ગુધારે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

ભલે અભરી ક વે સભરી,ડિનલ હી આય માલકજી;

 જડેં લગધી લપડ લાણે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

જનમ કિતરા ધરે’વે તું,અચીંધા જાધ ઊ ક્યાંનું?

પગોપગ કરમ કે તાણે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

કરે વિણ વાયધા પૂરા,જુકો માલક વટે કે વે;

પુછાણેંજી ઘડ઼ી ટાણે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

ભરીની ફાંટ બાજરજી,ઉસેડ઼ી ને ખણી આવે;

ન ખાધે નેં વિઠે હારે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

ખિલી ગિનને જિરા તો’તે,ખિલંધી હી ખલક ભેરી;

ન રૂંધો કોય  ડુખ સારે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

મતી મૂંજાયસે હાણે’ધુફારી’ ચે કુરો વરધો?

ગતિ કિરતારજી ન્યારે, ભલા! ચો તું કિડાં વેને?

(કચ્છમિત્ર જી મધુવન પૂર્તિમેં તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૨ જો પધરી કરેમેં આવઇ)

Advertisements

2 Responses to “કિડાં વેને?”

  1. P.K.Davda Says:

    ભલે અભરી ક વે સભરી,ડિનલ હી આય માલકજી;

    સાવ સચ્ચી ગાલ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: