ભણલ અઇ

Paarayan 1

“ ભણલ અઇ ”

ખુસહાલીજી ઘડ઼ીયું ત મિડ઼ે વેઢે તે લેખલ અઇ;

ભાકી ધિલતે કારી ઘા કરે ધિલ કે હણલ અઇ

સભંધજા મિડ઼ે પુલ તુટીપ્યા ખનેર ઊભા અઇ;

જડાં નજર ફેરેને ન્યાર્યો તે ખાઇયું ખણલ અઇ

હિન પાપી જમાનેજી જાજમ વિછાયલ વિઇ ડિઠી

બધલ આય ડિસ ડિસ ડિસો ક જારીયું વણલ અ

પચલ ડુંડા વા ધાંઇયેજા સે ઓડ઼ો જ કડેં ખાઇ વ્યો;

ભાકી રઇ વ્યો ઘા ઠલો ઉનજી ત ભરિયું બધલ અઇ 

વિઞણું ત કિડાંનું વિઞણું ડિસ ડિસમેં કારી રાત આય ;

ન બારી અઇ ક નઇ બાયણા ભિતું ને કરઇ અડલ અઇ

ઘોઘો મુંકે સમજી કરે કીં પ સિખામણ મ ડીજા;

સાસ્તર હિન ‘ધુફારી’જી બુધ્ધી મિડ઼ે ભણલ અઇ

૦૧-૦૩-૨૦૧૩

Advertisements

One Response to “ભણલ અઇ”

  1. P.K.Davda Says:

    ધજ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: