ખિલીગિન

canstock3478567

‘ખિલી ગિન’

બ ઘડ઼ી હી મિડ઼ે છઢારે તું જરા ખિલી ગિન;

મોકા અઇ નિપટ ઓછા તું જરા ખિલી ગિન,

ડિખેજા ઢગજા વે ખડકલા પર્યા તું રખીને;

ખુસિયાલીજી હિન ઘડ઼ીમેં તું જરા ખિલી ગિન.

હિન ખલકતે જીરો રે જી ચાવી હથ લગી સે;

ઇનકે લાગુ કરે કરે ને તું જરા ખિલી ગિન.

જીરો રે જો આય જીયણમેં  ખિલી કરે યા રૂઇને;

રૂઅણ તોજો ભુલી કરેને  તું જરા ખિલી ગિન,

ધોસ્તારે કે હી ‘ધુફારી’ ન ડિસી સગે હીં રૂંધા;

રૂંધે ધોસ્ત કે ખિલાય લા તું જરા ખિલી ગિન.

૦૨-૦૨-૨૦૧૩

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: