ગાલ કર

LB 6

ગાલ કર

એકાંતમે માસુક મિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલ કર;

ઇ અચે પો સિંજા ખિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલ કર

નેણે મિંજાનું કેફ ઉભરે કર વીર ધરિયામેં અચે;

પીધે વિગર ધિલમેં છિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલ કર;

સવાલ ધિલમેં ઉકોંઢતા વે સે પુછાજે સ્પર્સે કરે;

જભાભ બોલે વિણ મિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલકર; 

ડિયા જગાયું પ્રેમજા ડિસ ડિસ ઉજારો થિઇ વિઞે;

જગાંમગાં થિઇ કણ કણ ખિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલકર;

સુઙમેં કિતક ઝુણકાર જાગે વ્યાપી વિઞે સંગીત સંઇ;

‘ધુફારી’જી સિપરી અચી મિલે એડ઼ી ઘડ઼ીજી ગાલકર;

૨૫-૦૧-૨૦૧૩

Advertisements

One Response to “ગાલ કર”

  1. P.K.Davda Says:

    સરસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: