સુઙ

fanas 1

“સુઙ”

કજરજે મિસ,સઇં રાત હુઇ ઇ કારી

સુઙસે રાત હી ભારી લગી ન્યારી

પિપરજા પન ખુખડે કર ખિલેંતા

બોલીને ધિરજાયતી ભૈરવ પ ભરી

ધરબારી ફાનસ કરેતો માંધો ઉજારો

કમડ઼ેજી કર થિઇ વિઇ ઇનકે ભીમારી

રસ્તે વિચમેં જુકો સુમધલ હુવા કુત્તા

ખુણા જલેને અજ ક્યોં હુવો પથારી

માડ઼ુજો પુતર કો’ મિલ્યો ન સામો

સુઙ વઇ ખાઇ ક અંધારે ઓગારઇ

કેંકજે હલણજો અવાઝ એડ઼ો આયો

લગો કો’ ગુપચુપ અચેતો પુઠારી

ધરજી ધરજી મડ નેર્યો પુઠ ફેરી

કો’ પ ન હુવો ઇ ત આઉં ‘ધુફારી’

૧૩-૦૯-૨૦૧૨

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: