અસુખ

SAD 2

“અસુખ”

અસુખ કે જ થાબડ઼િયા વિઠોતો કીં ન સમજાજે

ખણી કુછણમેં ફિરાંતો વિઠોતો કીં ન સમજાજે

કડેંક હેકાવે વિઠે વ્યારે જરા ઇનકેં છડે ઢાર્યો

કઢીને સટ અચી ચોટે વિઠોતો કીં ન સમજાજે

કડેક ખારાજી પાં ઇનતે સબાલી ડયા પ ઉભરે

કુલા આંઉ રે’મ કરીયા વિઠોતો કીં ન સમજાજે

હાણે હથ પ થકી ર્યા અઇ નતો હી ભાર સે’વાજે

છડાંધો ન કડેં મુંથી વે’મ વિઠોવો કીં ન સમજાજે

હયાતી મુજી જિત હુંધી જીયણમેં હલે ઇ મું ભેરો

‘ધુફારી’ મોભત ઇનસે કરી વિઠોવો કીં ન સમજાજે

૦૪-૦૩-૨૦૧૩

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: