કારણ વિગર

zagdo

‘કારણ વિગર’

ગાલ મિંજા ગાલ લમી થઇ વઇ કારણ વિગર;

ને છતાં પ ઇ અધુરી રઇ વઇ કારણ વિગર.

હીં જ નેરણ વિઞો ત સનાન ક સુતક ન વો;

તે છતાં પ ભાર ધિલતે ડઇ વઇ કારણ વિગર.

ન મિલ્યાસી ન લડ઼્યાસી અસીં રૂભરૂમેં કડેં;

તે છતાં પ ધુસ્મનાવટ થઇ વઇ કારણ વિગર.

નેહ જો વો તાંતણો તાણ્યોં જરા ને ઇ તુટો;

સંધો લગો ત ગઠ વિચમેં રઇ વઇ કારણ વિગર.

અપાકે બ પગ હલ્યાસી ઇનીજે ઘર કોરા જરા;

વાટ હલધે રાત કારી થઇ વઇ કારણ વિગર.

મનમેં મુરત ન વઇ ને ચિતમેં ચિતર ન વો;

હેરે ‘ધુફારી’ ધિલ હલઇ વઇ કોય પ કારણ વિગર.

 ૧૧-૦૪-૨૦૧૨

Advertisements

One Response to “કારણ વિગર”

  1. P.K.Davda Says:

    સાવ સચી ગાલ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: