બિઇ પારી

CIMG6702

‘બિ પારી

જરા તરા જ હલોંતા તેરઇ થકી રોંતા;

જિત ડિસજે જ ઓટો તિત ફટ વિઇ રોંતા

નિંઢા ડિઠાવા ટાબર સાં જુવાણ થિઇ વ્યા;

ખિકારિયેં ખિલીને ઇ તેંકે સુઙણોં નતા

ઉર્યાજો પર્યાંજો કીં ચુટ્ટો નતો ડિસાજે;

ચસ્મા ઉતારે કિત રખ્યા ગોત્યા લજે નતા

સને સડારે કોય કુછે કીં સમજાજે નતો;

પ્વાનું કોય સડારે સે નિપટ સુણો નતા

જોલા જોલા રાતજો મડ મડ તા અચેં;

વિછાણ વટા મિની વટાજે જાગી પોંતા

થધો કોસો વાસરો કીં પણ સિંભાજે નતો;

છંઢા મીં જા છણે મથેતે ડપકી વિઞોતા

જીયણ લાય ત હી હોજરો ભર્યો ખપે;

સજો ભરેલ ભાણ કડેં ખાઇ સગોં નતા

ઘરજી લિસી છો વઇ ઉને ઉજ આય છતાં;

ઇનતા હલધે ગફલતમેં લિસકી વિઞોતા

વડે ઉપાડ઼ેધુફારીભેરા વ્યાવા મુસાયરેમેં;

વારો આયો સુણાયજો મિડ઼ે ભુલી વિઞોતા 

૦૬૧૨૨૦૧૨

Advertisements

One Response to “બિઇ પારી”

  1. P.K.Davda Says:

    વૃધ્ધાવસ્થાનું સચોટ વર્ણન કર્યું છે. આ બધી તકલીફો તો છે જ છતાં જીવવાનો મોહ ક્યાં છૂટે છે? હજી તો વાહ વાહ સાંભળવા કાન તરસી રહે છે અને પ્રતિભાવ વાંચવા આંખો ચકળ વકળ ફરે છે. બસ આ જ તો “પ્રભુ”ની લીલા છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: