‘ગોત્યા નતા લજે’

murkanu

‘ગોત્યા નતા લજે’

કુથરી ધાબે ભગલમેં હાણે વાજા નતા વજે;

એડ઼ા સુર કિડાં છિપીવ્યા હાણે ગગન નતા ગજે.

કારી બજારજી કાતીસે પરજાકે કતરીતાં;

ભ્રસ્ટાચારજે ભરડ઼ે મ્યાંનું માડ઼ુ કયાં તઇ ભજે.

મંતર તંતરજે જાધુસે પરજાકે ભરમાયોં;

ઇનીજી ભભુલી ભરજે વિઠી ભલે ન ભગવો લજે.

એરણ ખાઇ ઓગારેને સુઇજો ડાન ડિયેતા;

પરજાજી આંધરિયું બારે સીરા ઇની લા રજે.

ચોચા ચુંઢણ ચુગલીખોર ચાર ડિસમેં વ્યાર્યો;

અવરી સવરી કરે કરે ને હવનમેં હડકા વિજેં.

માણસાઇકે મારે છડ્યા નિડ઼ી નપુટો ડિઇને;

અકેકારી અસોસાર કંધે છતાં નતા ઇ ધ્રજે.

માડ઼ુમે માડ઼ુ ગોતે લા ફાંફા ઘચ ખણ માર્યા;

મનઠાર વે એડ઼ા ‘ધુફારી’ ગોત્યા નતા લજે.

૧૫-૦૫-૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: