મસ્તીમેં રેંતા

JODLO

મસ્તીમેં રેંતા

ડુસી ડોસલ ડીં ઉગે ને,ઘરજે ઓટે વેંતા;

ભેરા વઇ ઉગે ઉલધે,હિકડ઼ે ભાણમેં ખેંતા.

ડુ઼ીસી ડુસી કુરો કર્યોતા, ડિસી મુંજી સિપરી;

ડોસલજી ખિસી વઇ હાણે,સુણધલ ઇં ચેંતા.

ડીં ઉગે ને ડીં ઉલધે ઇ, ઠાકર ડેરે વેંતા;

ઠાકર સામે વઇ કરેને,ભજન મિઠા ગેંતા.

થધી છાંય ને મીઠી ભુખ,સંતોસી ઇ એડ઼ા;

કડેં વિઞીને નતા ચેં કેંકે, બ પૈસા તું ડેતા.

ગામ જિડાં પ વે કજુડ઼ો,જરૂર ઉડાં પ હુંધો;

કડાંક કજીયો હલ્ધો વે ત, ઇનથી છેટા રેંતા.

બેંજી ભેણી વડી ડિસીને, ભુંગા કો ન બારે;

બ ને બ ચાર જેડ઼ી,ગાલ સચી ઇં સમજેંતા.

ગુરૂ મંતર લજી વ્યો, ઇનીકે ઇં જીયણ જો;

‘’ધુફારી’ ડિઠે તડેં ઇં, પિંઢ મસ્તીમેં રેંતા.

૧૮-૧૨-૨૦૧૩

Advertisements

One Response to “મસ્તીમેં રેંતા”

  1. P.K.Davda Says:

    બહુ સરસ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: