મખ મરી વઇ

MAKHH

‘મખ મરી વઇ’

કેડ઼ી ખર ક્યાંનું આવઇ ફેરો ફિરી વઇ;

કન મથે ગુણ ગુણ કરે પોય સિરી વઇ,

અખજે ખુણે વઠી વઇ ને નકજે ફોયણે;

છિક અચે સઉ સુસરાટ કરે ને સિરી વઇ.

હિડાં હુડા ફિરકા ફિરે વિઞી વિઠી એઠમેં

ચાયજે કોપ મથા ફિરકો ડિંધે સિરી વઇ

ચાયજે કોપમેં રખે છણે હથારી જ ઢકઇ;

હથારીસે ઢક ડિનો ત હથારી બરી વઇ;

બાફ ડઝલ હથારી ‘ધુફારી’ નેરણ વ્યો.

આખર ઠેકી ચાયમેં છણી મખ મરી વઇ. 

૧૫-૦૧-૨૦૧૪

 

 

Advertisements

One Response to “મખ મરી વઇ”

  1. P.K.Davda Says:

    સૂક્ષ્મ નિરિક્ષણ ઃ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: