આરાઇયું

boy

‘આરાઇયું’

ઉનારેજો વા લાગો ને અઙતે થઇયું આરાઇયું

પેલે મીં સે ઘા ઉગે તી અઙતે થઇયું આરાઇયું

ચર મિઠી એડ઼ી અચે ક હથ ન જલ્યો જલાજે

ચચરાટ એડ઼ો કરિયેં જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

આરાઇયે તે ઢેડ઼ કઇધે ચમ સજો પ  છોલાજે

અસાઇ બરતરા થીએ જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

વિકાર નોં સે થઇ વિઞે એડ઼ી સલાઉ ડીએંતા

ચોધલ કે ખબર પે જ અઙતે થઇયું આરાઇયું

સલાઉ ડીણી સેલ બોરી પિંઢ તે અચે ખબર પે

‘ધુફારી’ ચે ધુસમણ કે પ  અઙતે થીએ ન આરાઇયું

૧૪-૦૧-૨૦૧૪

Advertisements

One Response to “આરાઇયું”

  1. P.K.Davda Says:

    સલાઉ ડીણી સેલ બોરી પિંઢ તે અચે ખબર પે
    સાવ સચી ગાલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: