‘પિંઢ પીએ નતા’

sea shore

 

‘પિંઢ પીએ નતા’

પગમેં વે પધમ હિકડ઼ે ઠાં વિએ નતા;

પગમેં પ્યા આવટાજે સુખે જીએ નતા.

મોરલો બાબિડ઼ો કોયલ ફરે મેધાનમેં;

બોલ એડ઼ા મિઠડ઼ા હાણે પ થીએ નતા.

નરભધાજા નીર કડેંક નડ઼મેં નતા અચે;

તોંય પ હેલારો ભરે પાણી પીએ નતા.

રિક્ષા છકડ઼ા ફટફટિયા હાણે ધૂં કંધા ફિરે;

ઘોડેજા વજધા ડાબલા હાણે થીએ નતા.

ઢિમચો મચો કંધા ઢોલકા ચોતરફ વજેતા;

ઢોલ ને સિરણાઇજા મીઠા સુર થીએ નતા

ધોલતજે ડુંગર મથે ફણિધર જેડ઼ા ઇ વિઠા;

પિંઢ ત પઇ ન વાવરીએ બેંકે ડીએ નતા.

સુખજા ધરિયા છિલેં વિઠા તેંસે થ્યો કુરો?’

‘ધુફારી’ચેં ન પિરાઇયેં કેકેં પિંઢ પીએં નતા

૦૨-૦૨-૨૦૧૪

 

Advertisements

One Response to “‘પિંઢ પીએ નતા’”

  1. P.K.Davda Says:

    હાણે બ્યા ધૂફારી કચ્છમેં પેધા થીયેં નતા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: