સે’ર

Surahi

 

સે’ર

ચોંધા ત ધતરાસ્ટ થિઇ વેબો ન વે જ કોય બ્યો રસ્તો

‘ધુફારી’ ચેં વટાધા ઇ જડેં હિન વાટ તા થઇને

@@@@@

સિપરી થિઇ ત્રેસઠ વરે હલઇ જીયણજી વાટતે

કડેં છડીધી બેવફા થિઇ સાથ ‘ધુફારી’ જિંધગી

@@@@@૦૦૦ 

અપાકે વટાણાસી ઇનીજી મેડીજી વાટ મ્યાંનું

લેખો ક્યો ધિવાનેમેં કુરો ઇ વંગવો ‘ધુફારી’જો

@@@@@

અભમેં નજર કિઇ હેડા મિડ઼ે તારલા ડિઠા

કર અભમેં જમાય વેં ‘ધુફારી’ મુસાયરો

@@@@@

નઝરબાગમેં ગીત ગઝલ સે’રજા સરોવર છિલેં

‘ધુફારી’જી નજરમેં આય ભસ તરા હમીસર ઠલો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: