સે’ર

Surahi

 

સે’ર

ઝેર પીધા ને પચાયા અઇ ઇતરે ધ્રજા નતો

ઇતરે જ હી ‘ધુફારી’ ઝેર પીધે પ્વા મરે નતો

@@@@@

ચેંવે મુકે ડીં ઉલે મિલેલાય અચિંધીસે

ક્યો ડીં ઉલધે સે ‘ધુફારી’કે નાય ખબર

@@@@@

કિતરેં ધિલજી થઇ કતલ ત્રાસી નજરજે તીરસે

પણ ‘ધુફારી’ નેર ઇનકે કાતિલ કો’ પણ ચે નતો

@@@@@

ભગિચેમેં કિતરી કલિયું ખુલે ને ખરેં કરમાઇને

હી ભમરો ચો ‘ધુફારી’ કી ભજે પ્યો સરમાઇને

Advertisements

One Response to “સે’ર”

  1. P.K.Davda Says:

    ચેંવે મુકે ડીં ઉલે મિલેલાય અચિંધીસે
    ક્યો ડીં ઉલધે સે ‘ધુફારી’કે નાય ખબર

    ચેં આય ત જરૂર અચીંધી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: