કંધા વિઞો

crying a

 

‘કંધા વિઞો’

હલ મનડ઼ા અજ ત એડ઼ો કિંક પાં કંધા વિઞો;

અજાવ થીએ રાજીપો એડ઼ો કિંક પાં કંધા વિઞો.

ઘાંચમેં કો’ ગડેજો ફસલ ચક જ નજરમેં અચે;

ઇનકે કઢણ હથ ડિયું પાં મધધ પ કંધા વિંઞો.

લઠજે ટેકેસે મડ મડ હલધલ એડ઼ે કો જીવકે;

હથ જલે ઇનજે નિખામેં તંઇ કોઠીધા વિઞો.

કોક અંધારે ભુંગેમેં હિકડ઼ો ડિયો પાં બારીયું;

અજ કો અંધારે ભુંગેમેં ઉજારો ત કંધા વિઞો.

કોકજો ટાબર વિઠો વે ઇ હેકલો ને પ્યો રૂએ;

તેકેં હલ ‘ધુફારી’ થધારે પાં ખિલાઇધા વિઞો

૦૫-૦૨-૨૦૧૪

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: