ચીંગારી

spark 2

ચીંગારી

ડે હિકડ઼ી ચીંગારી અગનડેવ ડે હિકડ઼ી ચીંગારી

ચકમકસે લો ઘસે ઘસેને જમાર વ્યોસે હારી;

જામગરીમેં તિણખો ન છણ્યો મેનત ફોગટ કારી…અગનડેવ

 ચાંધો પેટયો સિજ પ પેટયો પેટઇ અભજી બારી;

ન પેટઇ હી સીગડી મુંજી વિપત થિઇ પિઇ ભારી….અગનડેવ

થધસે ડિઇ મેં ધુબ વિછટેતી જેણા જલણી ભારી;

અગનડેવ કીં જીજો મંગા ન મંગા હિકડ઼ી ચીંગારી…અગનડેવ

(પ્રખ્યાત કાવ્ય એક જ દે ચિંગારીનું કચ્છી રૂપાંતર)

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: