કથા ઇ આય અંધરજી

kabhar

‘કથા ઇ આય અંધરજી’

કિભર આરસજી વે ક વે ભલે ઇ ઇટ પાયણજી;

મિંજ સુતા ઇ મડ઼ા અઇ કથા ઇ આય અંધરજી.

ભુંગેમેં તવંગર વે ભિખારી વે તા હવેલીમેં;

ગાલ ઇ નાય આનેજી કથા ઇ આય અંધરજી

ભલે થારી વે ચાંધીજી ક મિટ્ટીજી ઘડેલી વે

મીણેજે ભાણમેં માની કથા આય ઇ અંધરજી.

નનામી વાંસજી બંધો ક બંધો કાઠ ચંધનજી;

મડ઼ો બરધે જ રે વાની કથા ઇ આય અંધરજી.

હિકડ઼ી જ મિટ્ટી મ્યાંનું ઘડે વે માડ઼ુઆ માલક;

‘ધુફારી’ચેં ગાલ પ ન્યારી બાર ને અંધરજી

૨૫-૧૨-૨૦૧૩

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: