ફિટે નતી

por

ફિટે નતી

પોર છપાણી કપડ઼તે ઇ ફિટાઇ ફિટે નતી;

કપડ઼ ઘસજી ફાટી વિઞે પ તોંય ફિટે નતી

કોક મિલી આંજે મનતે છાપ જિકી છડેવ્યા;

ગમે ઇતરા કયો પાંપરા પ તોંય ફિટે નતી

સચ્ચી ધોસ્તી વે તી એડ઼ી સજો જીયણ નિભેતી;

હવનમેં હડકા ઓરે ધુસમણ તોંય ફિટે નતી

ખોટી કડેં પ ન ચિંધા કેણી તેંસે કીં ન વરધો;

જેંજી વે ચિંધા બોરી સે ક્યો તોય ફિટે નતી

‘ધુફારી’ માલક ડિને વે ગંધી વિઇ કોરી ને નમરી;

મેલજી ધાગી ધુઅણ વિઞો પ તોય ફિટે નતી.

૨૯-૧૨-૨૦૧૪

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: