તરાજી પારતે

1_hamirsar-lake-of-buj

“તરાજી પારતે

હલો ત અજ હલી ને વ્યોં તરાજી પારતે;

ભુતડા બ ઉત ફોલેને ખ્યોં તરાજી પારતે.

જુવાનીઆ ભેરા થીએં ખિલીને ખીખાટીએ;

સંજાજો મેડ઼ો કર વે થ્યો તરાજી પારતે.

માઇતર જેડા વેં જુકો હલીતા મડ સગે;

હથજો ટેકો ઇનીકે ડ્યો તરાજી પારતે.

અતીતજી આંગર જલેને થોડો પાં હલો;

જાધ કરીયું ઉ માડ઼ુ ચ્યોં તરાજી પારતે.

ભુજકે હમીસરકે આઉં અઞા સુંઞણા નતો;

“ધુફારી”કે જરા હુભ ડ્યો તરાજી પારતે.

૧૮/૦૪/૨૦૦૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: