“રંગ હથમેં”

rang

“રંગ હથમેં”
(રાગઃ રંગ બરસે ભીગે ચુંનરીઆ……)

સાંખીઃ રંગ હથમેં ખણીને હોરી રમો રંગ હથમેં…..હો
ઉડાયો અભીલ ગુલાલ
રંગ્યો અભકે લાલમલાલ…હો…સજણ
મુંજા સાજણા….હો
રંગ હથમેં ખણીને હોરી રમો રંગ હથમેં(૩)

કારી કુંવારી કે પીળી ભનાયું(૨)
ગોરીકે લાલમલાલ સોંજી કરે મખમેં… … .રંગ હથમેં

ભંગ ઘુંટાયો ને પ્રેમે પીરાયો(૨)
પીયે ન ઉનકે ધરાર ખણી કરે ખખમેં.. …રંગ હથમેં

હોજ ભરાયો ને રંગ ઘોરાયો(૨)
પોય કર્યો વેંજાર જલે કરે બખમેં. .. … …રંગ હથમેં

ભંગ ગુલાભી ને રંગ ગુલાભી(૨)
અંધરલઠ ચે “ધુફારી” તરે કખ કખમેં. … .રંગ હથમેં

૧૬/૦૪/૧૯૯૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: