તોકે ન્યારે ગિનાં

aakashganga

તોકે ન્યારે ગિનાં

અય મોત જરા સામે અચ તોકે ન્યારે ગિનાં;

કારો અઇયેં ક રૂપારો તોકે પડ઼તારે ગિનાં.

ડપ તોજે સે માડ઼ુ અધમરો થિઇ તો વિઞે;

કુ’લા એડ઼ો થિએ તો અચ તોકે ન્યારે ગિનાં

પાપીઆ તોજે રાજમેં કીં પ્યા ફરે મોજસે;

અપાપ કે મારીધલ અચ તોકે ન્યારે ગિનાં

લિકબુચાની પ્યો રમે કો માડ઼ુએ જે જીવસે;

પુછાણો તેંજો ગિનણ અચ તોકે ન્યારે ગિનાં

સુઙણી ગિને જરા ‘ધુફારી’ તું જરા સામે અચે;

ખિકારીધો જડેં પ  મિલે અચ તોકે ન્યારે ગિનાં

૨૬-૦૧-૨૦૧૫

Advertisements

One Response to “તોકે ન્યારે ગિનાં”

  1. P.K.Davda Says:

    મોત છુપાઈને અચે તો, સામે નતો અચે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: