સલેટ#

slate

 

 

#(ડૉ.માધુરી છેડાજી હિન્ધી રચનાજો ભાવાનુવાધ કયો આય)

“સ્લેટ” 

શામ કે હોતે હી આસમાન

લીખી હુઇ સ્લેટ બન જાતા હૈ

જી ચાહતા હૈ કિ,

ઇસ પર લીખી હુઇ હો કોઇ

ગુલાબી આંખોકી રસીલી ગાથા

                         પર યહાં મીર ઔર મીરાંકી કવિતાએં                        

ભરે બાદલો સી ડબડબાતી હૈ

ઔર દેખતે દેખતે

રાતકા વાયોલીન

મેરે દરવાજે પર દર્દ ભરી

ધૂન બજાતા હૈ

       -ડૉ.માધુરીબેન છેડા

 સલેટ

સંજા ટાણું થીંધે સંઇ

અભ સજો લગે એડ઼ો;

થિઇ વિઞે જાણે કર

લખલ કો સલેટ જેડ઼ો

 

લખલ વે ઇન મથે

મનમેં થીએ તો એડ઼ો;

કો ગુલાભી નેણજી

આખાણી ડિસાજે એડ઼ો

 

ગીત ને કવિત ઉત

મીર ને મીરાંજા ડિઠા;

છિલધા વડર કર

વસધા ક હેર વઠા

 

ડિસધે જ ડિસધે

વાયોલીન રાતજો

સુર કરે બાર મથે

ધરધજે આલાપજો

૨૯-૦૩-૨૦૦૭

-પ્રભુલાલ ટાટારીઆ ‘ધુફારી’

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: