થિઇ પ્યા

old man

થિઇ પ્યા

માડ઼ુ જેડ઼ા માડ઼ુ ભલા કીં ડર થિઇ પ્યા;

સોન સાં રૂપારા વા કીં પિતર થિઇ પ્યા

જીયણ વાટતે રેવાલ ચાલસે હલ્યાતે સે;

નર વા જુકો ઘોડે જેડ઼ા કીં ખર થિઇ પ્યા

 ધિક વિજેં ત મુસીભતકે જુકો ઢારે વિજે;

એડ઼ા નર કયાનું ઇં સુખાજા ફર થિઇ પ્યા

માઇતરેજો ચ્યો કરિયે એડ઼ા વિયા વા જુકો;

ગુરનાર વરેંજી નેરીંધા કીં નીંભર થિઇ પ્યા

નર વા જુકો સાવ સુંવાલા કપા જેડ઼ા કડેં;

ચે “ધુફારી”કીં લકીજા કારા ધિર થિઇ પ્યા        

૦૮-૦૯-૨૦૧૫

Advertisements

One Response to “થિઇ પ્યા”

  1. P.K.Davda Says:

    માડ઼ુ જેડ઼ા માડ઼ુ ભલા કીં ડર થિઇ પ્યા;
    સોન સાં રૂપારા વા કીં પિતર થિઇ પ્યા

    સાવ સચી ગાલ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: