બેત (૩)

કલમ અને કિતાબ

‘બેત (૩)’

મુનકે કલફ લગાયને કારા કયાં અંઇ વાર,

વિઇ જમાર વરે નં તેંસે તેંજો કર્યો વિચાર;

કુધરત વટ તું લાચર “ધુફારી”ચેં ખલક તે

૧૯-૧૨-૨૦૧૦

 સોણલેજો સરગ છડેને અચી સગેં ત અચ,

એડ઼ો મ કજા ક વિચારીંધે વખત વિઞે ગચ;

સિકારે ગિન સચ “ધુફારી”ચે જીકીં સામે અચે

૦૩-૦૧-૨૦૧૧

હિકડ઼ો અકજો ઝાડ વે ને સાઇ રાતજો પોર,

‘ધુફારી’ચે ભાસ કરે કર ગંધી ઉછેલો ચોર;

પુછનું ધોડ઼ે મોર ડિસો સિંગુ નર ડપજી કરે.

૩૦-૦૫-૨૦૧૨

ઠામો ઠામ અંઇ સેવા સધન સેવા થિએ કીં નતી,

કાગર ફારમ તુમારમેં ફસજી મુંજીપે માડ઼ુજી મતી;

પો થિએ નતી કીં ગતી ‘ધુફારી’ચે હિન ખલકતે

૨૦-૦૬-૨૦૧૫

વખત વ્યો ને જુની ભૂલું તું હાણે મ કર જાધ;

હાણે ઇનસે કુરો થીધો વખત થીએ ભરભાધ;

થિઇ વેનિયું ઇ માફ “ધુફારી” ચેં જ સુજાગ રેં

૧૯/૦૯/૨૦૧૫

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: